Szukaj
Close this search box.

Facylitacja – czym jest?

facylitacja

Spis treści

Facylitacja to inaczej prowadzenie pracy grupy w takich sposób, by wykorzystać potencjał wszystkich jej członków. Dzięki skoordynowanemu działaniu osoby przewodzącej można zapewnić wszystkim osobom ze sobą współpracującym efektywną pracę oraz przyjazną atmosferę. W takich warunkach o wiele łatwiej wypracować skuteczne rozwiązania. Jest to szczególnie istotne w dobie stresu, dynamicznych zmian, sztywnych terminów oraz sytuacji, w których podejmuje się decyzje pod coraz większą presją.

Facylitator i jego rola

W procesie facylitacji neutralna osoba zwana facylitatorem zwiększa efektywność działania grupy, dzięki czemu realizuje ona zamierzone cele. Sprawnie działający facylitator wzmacnia zespół pod wieloma względami. Przede wszystkim pomaga rozpoznać problem i wspiera przy określeniu możliwych rozwiązań. Poza tym bierze udział w podejmowaniu decyzji oraz przygotowaniu strategicznych działań. Należy jednak pamiętać, że facylitacja nie jest formą coachingu ani doradztwa. To raczej element skutecznego zarządzania projektem. Do podstawowych założeń w tej kwestii należy pomoc w znalezieniu odpowiedzi na stawiane pytania lub wsparcie grupy w znalezieniu rozwiązań dla określonych wyzwań. Dzięki takiemu podejściu do sprawy można maksymalnie zwiększyć efektywność działań i zakończyć sprawę sukcesem. Jednak to grupa osiąga ten efekt. Facylitator pomaga jedynie w uporządkowaniu działań pracy.

Proces facylitacji

Facylitacja jest bardzo ciekawym procesem, ponieważ często sprowadza się do zmiany nastawienia pracowników do rozwiązywania problemów. Czasami się zdarza, że w jakimś zespole lub nawet całej ekipie pracowniczej daje się we znaki kultura zniechęcająca do wprowadzania nowatorskich rozwiązań. Ponadto niektórzy menedżerowie zachęcają grupy pracownicze, by analizowali problem tylko raz. Jednak najlepszą taktyką jest testowanie różnych rozwiązań, aż do momentu znalezienia tego najlepszego. Facylitator bierze udział we wszystkich etapach pracy grupy i cały czas pomaga zespołowi dotrzeć do poszukiwanych odpowiedzi. Przy czym nie potrzebuje on nadzwyczajnej wiedzy w temacie, nad którym odbywa się debata. Jego rola sprowadza się do zwiększania efektywności działań, a nie kreowania czy sugerowania rozwiązań.

Znaczenie gremialnego działania

Sprawnie działający facylitator potrafi zorientować się, o co chodzi w założeniach projektu, nad którym pracuje zespół oraz w dynamice organizacji. Dzięki temu potrafi określić cel wspólnych działań. Korzystając ze swojego doświadczenia i rozumiejąc założenia facylitacji, potrafi zorganizować pracę w taki sposób, by dyskusja stanowiła jej część przewodnią. Dzięki temu każdy członek grupy będzie miał możliwość uczestniczyć w wypracowaniu właściwych rozwiązań. Dzięki facylitacji można uniknąć nudnych prezentacji i monotonnych sposobów działania na rzecz zaangażowania wszystkich członków zespołu w proces rozwiązywania problemu. Ze względu na to, że przedsiębiorstwa spotykają się dzisiaj z coraz większymi wyzwaniami, takie spotkania odgrywają bardzo ważną rolę.

Facylitator i jego wpływ na współpracę ogółu

Dla zespołów pracujących z facylitatorem siłą napędową jest różnorodność. Oczywiście będzie się ona wiązać z trudnymi rozmowami, a nawet konfliktami. Jednak udział w dyskusji osoby neutralnej, która nie ocenia, ale wspiera debatę, będzie bardzo istotny. Trzeba także pamiętać, że w otoczeniu, które się dynamicznie zmienia, współpraca nie będzie łatwa. Pojawiające się wyzwania i problemy mogą powodować dyskomfort, niepokój, a czasami także i strach. Dlatego tak ważną rolę w szukaniu rozwiązań odgrywa facylitator. Powinien się on pojawić na każdym szczeblu działalności firmy.