• Zdrowie
  • Neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość jako skutki chemioterapii

    Leczenie chorób onkologicznych potrafi być bardzo wyczerpujące. Potrafi także wyniszczyć organizm i spowodować w nim wiele zmian, również w strukturze krwi. Chemioterapia, która jest najczęściej stosowana podczas procesu leczenia wpływa niekorzystnie na szpik kostny, prowadząc do zahamowania procesu powstawania elementów odpowiedzialnych za odporność, transport tlenu czy krzepnięcie krwi. Wśród najczęstszych powikłań chemioterapii wymienia się trzy […]