Szukaj
Close this search box.

Na czym polega szkolenia BHP i Ppoż i kiedy należy je wykonać?

szkolenie

Spis treści

Czy wiesz, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przeciwpożarowej ochrony obiektów (Ppoż) to obowiązkowe zajęcia dla każdej osoby pracującej w Polsce? Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą znać zasady dotyczące ochrony zdrowia i życia oraz mienia w miejscu pracy. W tym artykule dowiesz się, na czym polegają te szkolenia i kiedy należy je wykonać.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP dzielą się na trzy podstawowe kategorie, tj. szkolenia wstępne, okresowe i stanowiskowe. Szkolenie wstępne to krótkie wprowadzenie do tematyki BHP, które powinno odbyć się przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Szkolenia okresowe są organizowane w regularnych odstępach czasu – dla pracowników biurowych co pięć lat, natomiast dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne co trzy lata. Szkolenia stanowiskowe mają na celu przybliżenie zasad BHP dotyczących konkretnego stanowiska pracy i odbywają się według potrzeb.

Wymagania odnośnie szkoleń Ppoż

Szkolenie z zakresu przeciwpożarowej ochrony obiektów (Ppoż) ma na celu zapoznanie pracowników z zasadami ewakuacji, korzystania ze sprzętu przeciwpożarowego oraz właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego. Szkolenia Ppoż są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a ich częstotliwość zależy od rodzaju wykonywanej pracy i oceny ryzyka zawodowego. Dla pracowników wykonujących prace o niskim ryzyku szkolenia odbywają się co pięć lat, natomiast dla tych o wyższym ryzyku co dwa lata.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń BHP i Ppoż

Zgodnie z polskim prawem, to pracodawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń BHP i Ppoż oraz udokumentowanie ich przebiegu. Pracodawca może samodzielnie prowadzić szkolenia lub zlecić je specjalistom zewnętrznym. Warto wspomnieć, że nieodbycie szkoleń przez pracownika może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary pieniężnej.

Podsumowując, szkolenia BHP i Ppoż to obowiązek zarówno pracowników, jak i pracodawców w Polsce. Zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz przeciwdziałania pożarom ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia i życia ludzi oraz mienia w miejscu pracy. Pamiętajmy więc, aby regularnie uczestniczyć w szkoleniach i stosować się do zasad BHP oraz Ppoż, dzięki czemu zapewnimy sobie i innym bezpieczne warunki pracy.