Szukaj
Close this search box.

Jak wygląda dzień w przedszkolu integracyjnym?

dzien w przedszkolu integracyjnym

Spis treści

W społeczeństwie coraz bardziej zrozumiane i doceniane są różnice, a idea integracji jest promowana na wielu płaszczyznach życia. Jednym z miejsc, gdzie towarzyszy nam codziennie, jest przedszkole integracyjne. To miejsce, gdzie dzieci o różnych potrzebach i umiejętnościach uczą się razem, rozwijają swoje talenty i budują relacje. Jak wygląda dzień w takim przedszkolu? Zapraszam do zapoznania się z tą fascynującą rzeczywistością.

Wspólne rozpoczęcie dnia

Pierwszym etapem dnia w przedszkolu integracyjnym jest wspólne rozpoczęcie. Dzieci spotykają się w grupie, a nauczyciele starają się stworzyć atmosferę przyjazną i otwartą. Rozpoczynają od powitania i krótkiej rozmowy, aby maluchy mogły dzielić się swoimi uczuciami i wrażeniami. To ważny moment, który pomaga zbudować więzi i poczucie wspólnoty.

Wspólne aktywności edukacyjne

Kluczowym elementem dnia w przedszkolu integracyjnym są różnorodne aktywności edukacyjne. Nauczyciele starają się dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Wspierają rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych. Często korzystają z różnych narzędzi i metod, aby uczynić naukę interesującą i dostępną dla wszystkich maluchów.

Jednym z celów przedszkola integracyjnego jest promowanie aktywności, w których dzieci mogą uczyć się razem i wzajemnie wspierać. To miejsce, gdzie uczą się tolerancji, empatii i szacunku wobec innych. Na przykład, podczas zajęć plastycznych dzieci mogą wspólnie tworzyć dzieła sztuki, a podczas zabaw ruchowych mogą razem bawić się i ćwiczyć swoje umiejętności motoryczne.

Indywidualne wsparcie

Przedszkole integracyjne na Mokotowie dba o to, aby każde dziecko otrzymywało indywidualne wsparcie w miarę potrzeb. Nauczyciele i specjaliści wspierają maluchy i w rozwijaniu ich mocnych stron i pokonywaniu trudności. Mogą to być sesje terapeutyczne, zajęcia dodatkowe lub specjalnie dostosowane materiały edukacyjne. Celem jest zapewnienie każdemu dziecku szansy na osiągnięcie swojego pełnego potencjału.

Przerwy i zabawa

W każdym przedszkolu takim jak przedszkole na Mokotowie, przerwy i czas na zabawę są niezwykle ważne. To momenty, kiedy dzieci mogą się swobodnie bawić, nawiązywać przyjaźnie i rozwijać swoją kreatywność. Nauczyciele starają się zapewnić różnorodne formy zabawy, dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci. To również czas na integrację, gdy maluchy o różnych umiejętnościach mogą wspólnie czerpać radość z zabawy.