Szukaj
Close this search box.

Jak przebiega otwarcie testamentu u notariusza?

testament notariusz

Spis treści

Śmierć członka rodziny jest wydarzeniem smutnym i często problematycznym. Zaraz po zakończeniu żałoby trzeba rozpocząć zarządzanie jego majątkiem. W tym celu niezbędne jest dowiedzenie się, jaka jego część przypada poszczególnym spadkobiercom. Zapisane jest to w testamencie, który należy oficjalnie otworzyć u notariusza. Odbywa się to w obecności świadków.

Po co formalnie otwiera się testament?

Wiele osób już przed udaniem się do notariusza ma okazję do zapoznania się z treścią testamentu. Taka wizyta jest jednak oficjalna i wymagana do dopełniania formalności. Służy przede wszystkim:

  • potwierdzeniu autentyczności dokumentu,
  • ustaleniu, które zapisy z różnych dokumentów powinny być respektowane,
  • zabezpieczeniu treści testamentu.

Nad wypełnieniem ostatniej woli zmarłego czuwa notariusz. Szczecin oferuje specjalistów, którzy wypełnią formalności. Dzięki temu wszyscy spadkobiercy zostaną poinformowani o swoich prawach i nikt nie będzie mógł zarzucić fałszowania dokumentu.

Jak wygląda formalne otwarcie testamentu u notariusza?

Otwarcie testamentu powinno odbyć się w gabinecie notariusza. Na to wydarzenie nie muszą stawić się wszyscy spadkobiercy, ale ich obecność może okazać się bardzo pomocna. Odczytanie rozpoczyna się po przedstawieniu aktu zgonu zmarłego i potwierdzeniu tożsamości osoby wnoszącej o otwarcie dokumentu. Notariusz podczas zdarzenia sporządza protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu, który zawiera:

  • datę zdarzenia,
  • datę wykonania testamentu, jego złożenia i dane osoby, która dany dokument, sporządziła,
  • stan otwartego testamentu.

Nie zawiera on osób obecnych na odczytaniu, ponieważ ich obecność nie jest obowiązkowa.

Otwarcie testamentu u notariusza to czynność formalna. Można przeprowadzić ją w każdym upoważnionym do wystawiania dokumentów notarialnych gabinecie, takim jak Kancelaria notarialna Prawobrzeże, którą prowadzi Dorota Szuman-Krzych. Osoby zainteresowane nie muszą być przy tym obecne, wykonawca testamentu, członkowie rodziny zmarłego czy sąd nie mają obowiązku zawiadamiać o odbywającym się wydarzeniu. Wszystkie zapisy poczynione przez spadkodawcę stają się ważne w momencie dopełniania formalności, bez względu na to, ile testamentów zostało przez niego sporządzonych. Oznacza to, że wszystkie tego typu dokumenty są ważne.